खिष्टमसमा गार्इकाे गाेठ सजाउने नेपाली ख्रिष्टियनलार्इ गार्इ खाने अाराेप — ~गाडाेल एलाेहार्इ ~पिताकाे सेवा पुत्रकाे काम अात्माकाे वरदान

This article written by Thomas Bogaty was published in Dainik Khabar on December 15, 2016

For original published content See http://khabardainik.com/news/2016/12/15/%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%87%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%A0/#news_combine_1

Dilli Ram Paudel Dec 15, 2016 Thomas Bogaty ख्रिष्टमसमा गाईको गोठ सजाउने नेपाली ख्रिष्टियनलाई गाई खाने आरोप हाम्रो नेपाली र भारती समाजमा ख्रिष्टियनहरु गाई खाने धर्म भनेर चिनिन्छन् र सताईन्छन् । नेपालको परिवेशमा गाउँमा कोही छिमेकीहरु ख्रिष्टियन भएपछि गाईको मासु खान्छन् भन्ने सोचले धेरै दाजुभाईहरु समाजबाट बहिष्कार समेत भएको घटनाहरु सुनिएको छ। आखिर नेपाली ख्रिष्टियनहरु […]

via खिष्टमसमा गार्इकाे गाेठ सजाउने नेपाली ख्रिष्टियनलार्इ गार्इ खाने अाराेप — ~गाडाेल एलाेहार्इ ~पिताकाे सेवा पुत्रकाे काम अात्माकाे वरदान

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s